Cestování v poslední dobÄ› je velice oblíbené, mnoho lidí moc rádo cestuje. Já se tomu ani nedivím, protože si vzpomínám, když mi tehdy moje kamarádka Å™ekla, že bez cestování je její život nemá prý vůbec žádný smysl. Chvíli jsem nad tím pÅ™emýšlela a absolutnÄ› jsem nevÄ›dÄ›la, jak moje kamarádka tohle myslí. ProÄ by také stále musela nÄ›kde cestovat? Tak ono se jí to Å™ekne. Ona totiž zdÄ›dila skoro tÅ™i miliony korun po svých rodiÄích a navíc je bohatá a má skvÄ›lou práci. Tohle ale vůbec nemÄ›ní samozÅ™ejmÄ› nic na tom, že lidé také moc rádi cestují. Logicky také cestují lidé, kteří tÅ™eba nemají moc penÄ›z a kteří tÅ™eba na svou dovolenou Å¡etří tÅ™eba tÅ™i nebo ÄtyÅ™i roky, aby se podívali nÄ›kam do nejlevnÄ›jší Äásti Itálie.

S partnerem cestujeme už docela Äasto.

A když už se bavíme o Itálii, byli jste nÄ›kdy v Itálii? Já jsem tam už byla mnohokrát, a to poprvé asi v sedmi letech, když jsem jako sedmileté dítÄ› jela s rodiÄi a se svým starším bratrem právÄ› do Itálie. Byla to Sardinie, potom jsme taky jeÅ¡tÄ› přímo ze Sardinie jeli do Řecka. To už jsme tam byli, ale asi jenom dva dny, protože právÄ› v Řecku bydlí moje teta, takže tam vždycky jedeme přímo z Itálie do Řecka se podívat, jak se naší tetÄ› daří.

BÄ›hem cestování také cviÄím jógu.

NicménÄ›, abych se zmínila o cestování, tak cestování mÄ› opravdu moc baví. Opravdu si nedokáži pÅ™edstavit, že bych tÅ™eba tÅ™i roky nemohla cestovat. My samozÅ™ejmÄ› necestujeme každý rok, protože to stojí opravdu hodnÄ› penÄ›z, ale cestujeme tak jednou za dva nebo za tÅ™i roky. Takhle to jde, ale jinak ÄastÄ›ji by to neÅ¡lo a nemÄ›li bysme také na to dost penÄ›z. Myslím si, že mnoho lidí to má takhle podobnÄ›, jak naÅ¡e rodina, že jednoduÅ¡e také nemají peníze, tak si nemohou dovolit cestovat a nebo jezdit na dovolenou každý rok a to pravidelnÄ›. MÄ› tohle, ale nevadí. Jsem ráda, že alespoň takhle si nÄ›co můžeme dovolit, protože každá dovolená a nebo cestování je pro mÄ› opravdu hodnÄ› důležité a také zároveň vzácné.