O tom, že lidé hrají deskové hry, máme doklady již od starovÄ›ku. Jednou z tÄ›ch nejstarších, které se hrají pouze v lehce pozmÄ›nÄ›né podobÄ› je například Go, které se hrálo ve starovÄ›ké ČínÄ› již nÄ›kolik století pÅ™ed naším letopoÄtem. A navzdory vÅ¡em technickým vymoženostem, které máme k dispozici, je lidé hrají stále. Abychom si to ověřili, staÄí se podívat do kteréhokoliv hraÄkářství do oddÄ›lení deskových her – kdyby se neprodávaly, tolik by jich tam nebylo. Je tedy otázkou, proÄ již od pradávna sedáme s přáteli Äi rodinou ke stolu a hrajeme hry.

 

hraní her s přáteli

 

Ve skuteÄnosti to má hned nÄ›kolik důvodů. Tím prvním jsou samozÅ™ejmÄ› pocity, které nám to pÅ™ináší – vzruÅ¡ení bez rizika, pobavení, stmelení s přáteli a rodinou. Nic z toho nelze podceňovat, neboÅ¥ to znaÄnÄ› pÅ™ispívá nejen k naší psychické pohodÄ›, ale také ke zlepÅ¡ení vztahů mezi lidmi. Zároveň se tím odpoutáme od každodenních starostí a relaxujeme, což je další plus. Jedná se zkrátka o chvíle, které jsou bez nadsázky k nezaplacení.

 

Je ovÅ¡em jasné, že ve starých dobách byla situace zvláštÄ› ve Å¡lechtických rodinách ponÄ›kud jiná. Zde nemÄ›li Äas na takovouto zábavu. PÅ™esto právÄ› hraní deskových her patÅ™ilo k vÄ›cem, které musel každý Å¡lechtický synek ovládat. A i zde byl důvod pomÄ›rnÄ› jednoduchý – trénink.

 

šachy patří k nejstarším hrám

 

Když se podíváme na nejstarší deskové hry, například právÄ› Go Äi Å¡achy, zjistíme, že se v podstatÄ› jedná o simulace bitvy. Jejich hraním se tak uÄíme strategickému myÅ¡lení, taktice a mnoha dalším vÄ›cem, které nám mohou ve válce pomoci. A když se podíváme na to, jak Äasto se v tÄ›chto Äasech vedly války a lidé spolu bojovali, je pochopitelné, proÄ byla výuka pomocí tÄ›chto her tak důležitá.

 

Dnes samozÅ™ejmÄ› nic takového nehrozí, a deskovky hrajeme pouze pro zábavu. PÅ™esto stále tříbí náš mozek a pÅ™ináší nám potěšení. A to je to hlavní, co bychom si z nich mÄ›li odnést – Äas příjemnÄ› strávený s naÅ¡imi nejbližšími. Nic cennÄ›jšího totiž není.