Víte, co je to strukturovaná kabeláž Technologie budov? Tímto termínem se rozumí rozváděné kabely v objektech ve formě plastových lišt, kdy je v každé předem určené místnosti k dispozici výstupní zásuvka. Týká se to například centrálních rozvodů tzv. UTP kabelů, jimiž se po budově rozvádí internetové připojení, anebo připojení koncových stanic (počítačů) do centrální serverovny k počítačovým serverům. Tímto způsobem je zajištěn přehled o připojených stanicích do počítačové sítě a zároveň jde o ten nejbezpečnější způsob, který eliminuje tzv. lidský faktor. Co tím máme konkrétně na mysli?

strukturovaná kabeláž počítačové sítě

Kabely po zemi jako zdroj nebezpečného úrazu

Jestliže je součástí strukturované kabeláže i přívod napájení elektrickým proudem 230 V, může to významně pokrýt prevenci před nebezpečím smrtelného úrazu. Vyřadí se tím z činnosti zejména prodlužovací šňůry, které si mnoho lidí v kancelářích instaluje na vlastní pěst, a může tu dojít ke skřípnutí a sevření šňůry nábytkem, k obnažení izolace a k následnému požáru nebo usmrcení osob. Dotek poškozené šňůry bývá smrtící hlavně v případě zpocených dlaní nebo bosých chodidel, pokud jsou lidé v kanceláři například v létě vyzutí z bot.

zmatek v kabelech

Přerušení obvodu uklízečkou

Někteří pamětníci si možná ještě vybaví první unixové počítačové systémy, které byly v České republice zaváděny v některých firmách na počátku devadesátých let. Tehdy se tu objevovaly i tzv. Microlan sítě zapojené do uzlu zvaného Token Ring. Šlo o propojení počítačů v rámci uzavřeného kruhu, a jestliže se jedno z vláken přerušilo, došlo k výpadku všech stanic. K podobným jevům docházelo například ráno po úklidu, kdy uklízečka zavadila vysavačem o jednu z přípojek a obvod přerušila. Toto se ovšem u strukturované kabeláže již nemůže stát ze samotného principu a kvůli přehledu o tom, která ze zásuvek je aktivní, či nikoli.