Když se na domě instaluje hromosvod, může se zdát, že jde o trvalou záležitost, která vydrží na věky, aniž by vyžadovala nějakou bližší pozornost. Nahrává tomu i jeho robustní konstrukce z ocelového drátu, zdánlivě nezničitelná, která přečká i extrémní povětrnostní vlivy. Hromosvod je však také zranitelný a vyžaduje pravidelnou revizi. Co se na něm může poškodit a proč ji nechat provést od renomovaných elektrikářů?

Úder blesku – po každém úderu blesku je nutné hromosvod zkontrolovat, protože obrovská energie výboje jej může poškodit a příště by již neplnil beze zbytku svou funkci. Revize je nutná v tomto případě i u zcela nově instalovaných zařízení.

bleskové výboje

Koroze – hromosvody se nevyrábí z nerezové oceli, to by byly příliš drahé, jde o běžnou konstrukční ocel, s níž se počítá, že vydrží několik desítek let. Ale koroze je neúprosná a v některých případech koroduje materiál rychleji – záleží na podmínkách, kde se hromosvod nachází. Koroze může svod poškodit kdekoli, ale co je nejhorší, může jej přerušit v místě kontaktu se zemí, čímž by hromosvod přestal plnit svou funkci.

blesky na nebi

Přerušení nebo i pouhé zeslabení kovového svodu může vést k tomu, že se na hromosvodu vytvoří vysoký přechodový odpor, a tím pádem bude mít blesk tendenci hledat výhodnější trasu (s minimálním odporem). Může pak zasáhnout různé kovové předměty a tím ohrozit i kohokoli v jejich blízkosti. Blesk se pak doslova projede po zábradlí, po okapové rouře, okenních parapetech nebo anténních kabelech.

Blesk v místě vysokého přechodového odporu dokáže kovový komponent rozžhavit, čímž by mohlo dojít k zapálení hořlavých předmětů v jejich blízkosti a k nebezpečnému požáru. A těmto rizikům zabrání revize hromosvodů, kdy elektrikář měří přechodový odpor a hledá problematická místa, kde by mohlo dojít k nějakému nebezpečnému jevu.