Každý ÄlovÄ›k chce být v takové spoleÄnosti, která mu vždy nejvíce vyhovuje. Já si myslím, že je mnoho lidí, kteří právÄ› vždycky vyhledávají takovou spoleÄnost, kde jim bude skvÄ›le a kde jim bude nejlépe. Jenomže nÄ›kdy ÄlovÄ›k se bohužel ocitne v takové spoleÄnosti, která mu je velice nepříjemná a ve které by se nejradÄ›ji už podruhé nevidÄ›l. Ale nejhorší je to v takové spoleÄnosti a víte, že v nejbližších letech tohle vůbec nemůžete zmÄ›nit, protože to jednoduÅ¡e nejde. A tÅ™eba tak, když si tÅ™eba nÄ›kdo známý nebo Älen rodiny najde nÄ›jakého partnera, kdy vy už toho partnera znáte dlouho a znáte také jeho rodinu a celou spoleÄnost v okolí, ale zjistíte, že on je vlastnÄ› Å¡patný.

Přála bych si hodného a milého partnera.

Že je to Å¡patný ÄlovÄ›k a že se rozhodnÄ› k vaÅ¡emu sourozenci anebo k vaÅ¡emu Älenu rodiny vůbec nehodí. Jak potom takhle postupovat? Já vím, že je to velice složité a nároÄné, protože tady potom také mohou vznikat hádky a vím, že hádky v rodinÄ› a takové Å¡patné vztahy jsou potom velice hodnÄ› složité a jde to těžce napravovat. A nikomu nezávidím, kdo se stále musí s nÄ›kým hádat, je to opravdu straÅ¡né a já jsem si Å™ekla, že kdybych byla v nÄ›jaké Å¡patné spoleÄnosti, že bych radÄ›ji tohle trpÄ›la a byla ticho, než abych se s nÄ›kým hádala.

Mám ráda dobrou spoleÄnost lidi.

Už kolikrát se mi stalo, že jsem se bohužel dvakrát pohádala s nÄ›jakým Älenem rodiny. Vždycky mě to opravdu hodnÄ› mrzí, ale jednoduÅ¡e s tím nejde nic dÄ›lat. Opravdu s tím nejde nic normálního udÄ›lat a nÄ›jak to zmÄ›nit, ÄlovÄ›k musí vždycky Äekat, asi až to samo uplyne, až to samo odezní. Jinak si s ním opravdu nevím rady, proto vždycky vyhledávám takovou spoleÄnost, která mi je nejblíže a kde ti lidé mají stejné zájmy a koníÄky podobné jako já, protože když lidé mají stejné záliby, tak si potom také více rozumí. Proto vždycky chci, aby můj partner také mÄ›l stejné záliby nebo podobné jako já.