Potřebná záležitost

V civilizaci mají nemovitosti určené k bydlení již běžně přístup k pitné vodě, kterou odebírají z vodovodu, takže obyvatelé pro ni nemusí nikam jezdit. Samozřejmě jsou i výjimky. Máme totiž některé oblasti, kde panuje silné sucho, takže vodu sem musí dovážet v cisternách. To nemění nic na tom, že my s ní třeba pereme, splachujeme záchod, umýváme si ruce a děláme celou řadu dalších činností.

ulice s kanálem

Následně je znečištěna a my už pro ni nemáme využití, takže ji musíme odvést z nemovitosti pryč. Samozřejmě je v našem zájmu, aby se dostala zpět do přírody, protože jak už jsme zmínili, tak řadu oblastí trápí sucho. O návrat do přírody se starají čistírny odpadních vod, kde mají proces, který splašky zbaví co nejvíce látek, které by ve vodě neměli být. My už se o tohle všechno nestaráme, protože stačí být napojený na kanalizační síť a platit za tyto služby. Mít vlastní jímku je totiž starost, protože musíme pravidelně objednávat její vyprázdnění.

Přípojka

Připojit se na kanalizační síť není jen tak, protože musíme zařídit hned několik věcí. Dobré je začít s projektem, kde bude vypracována kompletní dokumentace. To se promítne do celkové ceny kanalizační přípojky Provodu. Tento projekt stačí nechat na profesionálovi, protože ten přesně ví, jaké potrubí a materiály zvolit, aby vše přesně vyhovovalo Vašim požadavkům.

sklenice vody

Následně nás čeká čekání, protože musíme počkat na vyjádření stavebního úřadu. Dále musíme stejně zajít ke správcem kanalizace, u kterého uzavřeme smlouvu, abychom mohli oficiálně odvádět splašky do kanalizačního systému. Následně můžeme už začít se samotnou stavbou. Pokud tedy stavíme novostavbu, tak je potřeba s tím počítat. Budování u stávajících nemovitostí už je trochu složitější, protože musíme počítat s většími stavebními úpravami. Jestliže nemáte možnost napojení na veřejnou kanalizaci, tak si můžete pořídit vlastní čističku a následně s vodou třeba zalévat.