V dneÅ¡ní dobÄ› poÄítaÄů a filmových hrdinů je pro dÄ›ti velmi důležité, aby alespoň o prázdninách na chvíli zapomnÄ›ly na poÄítaÄ nebo na sledování televize. Letní tábor je pro vÄ›tÅ¡inu dÄ›tí akcí, na kterou se těší celý Å¡kolní rok. Zajímá je nejen, jestli tam budou mít kamarády, ale spolu s rodiÄi vybírají prázdninové tábory i podle programu. NÄ›kteří dají pÅ™ednost táborům zaměřených jen na urÄitý sport, tábor s koňmi apod. Letní tábor, který Vám nabízíme my se řídí myÅ¡lenkou a naším pÅ™esvÄ›dÄením, že je dobré nabídnout dÄ›tem Å¡irokou a pestrou paletu různých Äinností a aktivit.

Náš tábor s originálním nápadem

Stroj Äasu a putování do neznáma – téma letoÅ¡ního tábora je pÅ™ipraven a dÄ›ti se mohou těšit na opravdu neobvyklá dobrodružství, bojovky a hry. Letní tábor v pÅ™ekrásném areálu nedaleko mÄ›steÄka TelÄ je ideálním místem a také místem, se kterým máme pro pořádání tábora ty nejlepší zkuÅ¡enosti. VÅ¡echny informace nejen o naÅ¡em táboÅ™e, jeho programu, personálním zajiÅ¡tÄ›ní, ale i o samotném areálu s mnoha fotografiemi se dozvíte na naÅ¡ich internetových stránkách. Pokud se rozhodnete pro náš tábor, pak neotálejte s pÅ™ihláškou, kterou nám můžete zaslat online. Po loňské zkuÅ¡enosti oÄekáváme jeÅ¡tÄ› vyšší zájem.