Ať se nám to líbí, nebo ne, stěhování potká každého z nás. Je jen otázkou času, kam se přestěhujeme. Nabídek je v naší republice víc než dost, každý si tak může vybrat lokalitu, která mu bude vyhovovat. Ne všechny jsou ovšem stejně dobré. Je například otázkou, zda je pro stěhování Most zrovna tím ideálním městem.

Toto město s poměrně zajímavou historií leží v severozápadních Čechách, blízko hranic s Německem. Je součástí těžební oblasti kvalitního hnědého uhlí, čemuž bohužel také odpovídá místní krajina. Nutno však podotknout, že díky snaze ochránců přírody se situace v tomto ohledu značně zlepšila.

stěhování do nového domova

Zajímavé například je, že Most byl právě kvůli těžbě uhlí zbourán, neboť ležel na bohatém ložisku. Jedinou budovou, která zůstala zachována, je místní kostel. Ten však byl přemístěn na novou lokalitu, aby nebránil těžbě. To znamená, že s výjimkou tohoto kostela zde nenajdeme žádnou historickou budovu.

Pravdou je, že bydlení zde je relativně levné. Mohou si jej tak dovolit i ti, kteří nemají zrovna nadprůměrný příjem. Pokud se vám navíc zde podaří najít i zaměstnání, máte v podstatě vystaráno. Zdálo by se tedy, že je to ideální lokalita pro mladé lidi.

krabice s věcmi

Zde je však nutné zmínit se o negativech, a těch je poměrně dost. V první řadě je to místní komunita nepřizpůsobivých občanů, která může působit problémy. S tím je nutné počítat a mít se na pozoru, neboť je zde z pochopitelných důvodů kriminalita relativně vysoká. Dále je to poměrně nepřehledný systém ulic. Jelikož bylo město vybudováno relativně nedávno, nenajdeme zde například centrální náměstí, jak jsme tomu zvyklí odjinud. Ze začátku nám tedy může působit jisté potíže se orientovat.

Pokud o přestěhování do Mostu uvažujete, rozhodně se vyplatí sem přijet na výlet a skutečně si jej projít, zvláště čtvrť, ve které chcete bydlet. Ideální je také popovídat si s místními. Tak budete vědět, co můžete čekat.