I staré budovy potÅ™ebují péÄi
Není možné oÄekávat, že dům bude odpovídat moderním trendem a požadavkům na bydlení i po desítkách let od svého postavení. O nemovitosti je potÅ™eba se pravidelnÄ› starat a udržovat je. Rekonstrukce je tak nevyhnutelná. Pokud ale například koupíte dům o který se majitelé vždycky starali, rekonstrukce nejspíš nebude muset být takového rozsahu jako u domů, které nikdo neopravoval celé roky. Není rekonstrukce jako rekonstrukce, nÄ›kdy staÄí jen vymÄ›nit okna a vymalovat.

starý dům

Mnoho lidí se do rekonstrukce pouÅ¡tÄ›t nechce. Jeden z důvodů je ten, že mají obavy z neÄekaných pÅ™ekvapení například v podobÄ› skrytých nedostatků ve zdech. Lidé jsou nÄ›kdy opravdu vynalézaví a svou tvoÅ™ivost vkládají i do domů. Potom to tak vypadá, že namísto kvalitních pÅ™ekladů najdete nad okny a dveÅ™mi jen kus trámu, který už se prohýbá. Pokud se chystáte koupit dům k opravÄ›, peÄlivÄ› si ho projdÄ›te, a to nejlépe s nÄ›jakým odborníkem.

klÃ­Ä k domu

Každý nemůže stavÄ›t novostavbu, za chvilku bychom ani nemÄ›li kde stavÄ›t. Když se do rekonstrukce pustíte, bude to nejspíš horší než kdybyste stavÄ›li novostavbu. Budete si muset dávat pozor na to, abyste nepoÅ¡kodili statiku, což u novostavby nehrozí. Musíte se vÄ›novat také sousedům, protože v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů půjde o Å™adovou zástavbu – musíte brát v potaz i jejich páva. Nesmíte poÅ¡kodit jejich stavbu, a to je nÄ›kdy oříšek. Rekonstrukce může být i dražší než stavba nového domu, ale zase se vám může podaÅ™it sehnat skuteÄnÄ› krásný domek s duší, a když si ho opravíte, získáte nÄ›co co nikdo jiný nemá. Nebojte se rekonstrukce pÅ™edem, zbyteÄnÄ› se okrádáte o možnost získat jedineÄný dům Äi vilu. Je ale nutné poÄítat s tím, že Äím vÄ›tší dům v horším stavu, tím více penÄ›z do nÄ›j budete muset investovat. Proberte možnosti s architektem, ten vám pomůže s rozhodnutím.