Cestování autem nemusí být vždy příjemné, obzvlášť pokud vás Äeká dlouhá cesta. Například jste se rozhodli, že se autem vydáte na dovolenou. To může trvat nÄ›kolik hodin, nÄ›kdy i v řádech desítek hodin, což je už ponÄ›kud nároÄné a je tÅ™eba si cestu naplánovat tak, abyste mÄ›li mezi tím tÅ™eba i nÄ›jakou pÅ™estávku a podobnÄ›. Takové dlouhé cesty jsou totiž nároÄné nejen pro cestující, ale pro Å™idiÄe. Protože udržet soustÅ™edÄ›ní a pozornost na cestu tak dlouho je velmi nároÄné, a tak je kolikrát tÅ™eba se i prostřídat s ostatními, kteří mají Å™idiÄský průkaz, aby se zamezilo případné nehodÄ›. ÄŒastým důvodem nehod bývá totiž únava Å™idiÄů, která je velmi nebezpeÄná. Proto pokud to jde, snažte se vyrazit na výlet s nÄ›kým, kdo by se s vámi mohl případnÄ› vystřídat a nahradit vás za volantem, aby se vám nÄ›co nestalo a nedostali jste mikrospánek.

auto

Cesty bývají nároÄné ale i pro cestující. Není lehké vydržet tak dlouho sedÄ›t na místÄ›, zaÄnou vás z toho totiž bolet záda a kostrÄ, proto je tÅ™eba zastavovat na benzínkách, kde se tÅ™eba projdete, protáhnete a můžete pokraÄovat dál. Navíc jsme lidé a máme nÄ›jaké potÅ™eby, tedy potÅ™ebujeme na toaletu a podobnÄ›, k tomu benzínky také slouží. Jízda autem nemusí být tedy vůbec nepříjemná, jak se může na první pohled zdát, ale pokud budete dodržovat jednoduché zásady pÅ™i cestování na takovou dálku, může z toho být celkem příjemná cesta, kterou si tÅ™eba i užijete.

auto

Je dobré se na cestÄ› také nÄ›jak zabavit. K tomu vám může pomoci například správná hudba nebo různé hry, ty ale ovÅ¡em platí jen pro spolujezdce a cestující vzadu na sedadlech, nezapomeňte. ŘidiÄi by v rukou nemÄ›li mít karty! Ti by se mÄ›li soustÅ™edit na jízdu. KromÄ› toho si můžete v autÄ› udÄ›lat také pohodlí, a to například pomocí polÅ¡tářů a deky, která vás zahÅ™eje a vy si tak můžete na chvíli tÅ™eba schrupnout. Cestování do daleka nemusí být nutnÄ› Å¡patné. Snažte se na cestÄ› i nÄ›kde zastavit, pÅ™espat tam, aÅ¥ poznáte kulturu na různých místech.