Ráno se vstává do práce za odporného Å™inÄení budíku. Pardon, to už vlastnÄ› neexistuje, ale prostÄ› nás nÄ›co ráno budí, tÅ™eba jemnÄ› nÄ›jakou hudbou, Äímž je pÅ™etržený spánek. A to lidskému zdraví rozhodnÄ› neprospívá.  

Také spousta a spousta dalších vÄ›cí je zdraví Å¡kodlivé. Shon a stres jsou nejvíce zmiňované faktory pÅ™i infarktu myokardu. V jedné studii se autor zamýšlí nad tím, proÄ lidé pracující od Äasných ranních hodin umírají dříve než ti, kteří v živote do práce nevstávali. Tedy ve stresu, plus pak nepříjemná cesta, napÄ›tí v zamÄ›stnání a tak dále. Ti ostatní, kteří si vstanou až když se jim chce, v poklidu se dají do díla, tedy do toho, co je živí a nestresují se, tak žijí v průmÄ›ru déle.  

nádherná pláž

Život na dovolené je toho vÅ¡eho výše popsaného zbaven. Zde se nic takového nekoná, pro toho, kde nechce, aby se to konalo. JistÄ›, jsou lidé, kteří si to dÄ›lají i zde. Již ráno je probouzí budík, aby mohli běžet na pláž položit na lehátko ruÄník. Pak se vracejí zpÄ›t jeÅ¡tÄ› na chviliÄku dospat, ale pak už je Äas jít na snídani. OpÄ›t je lepší být první, protože, pÅ™ece nebudou žrát to co zbude. Tohle není vtip, tato hláška skuteÄnÄ› padla, a to Äesky na jistém ostrovÄ› v Tichém oceánu.

rodina u moře 

Každý ÄlovÄ›k je svým způsobem jiný a musí si umÄ›t tu dovolenou prostÄ› užít. NeÅ™eÅ¡it konfliktní situace a vyhýbat se stresům. Pravda, nÄ›kdy je to dosti problém, staÄí ožralí sousedi, nebo ti kteří se i zde v hotelu hádají a Å¡tÄ›kají po sobÄ› jako psi. Tohle vÅ¡ak nelze pÅ™i výbÄ›ru místa nikterak ovlivnit. Za to už ÄlovÄ›k nemůže a Å™eÅ¡ení takové situace není zrovna jednoduché, zvláštÄ›, jste-li v cizinÄ› a neumíte ani místní jazyk a ani anglicky. To je potom ovÅ¡em potíž.  

Ale berme celou dovolenou z nejveselejší stránky. Opalování u moře a koupání je perfektní relaxací. Každý rok to pomáhá spoustě lidem v tom, aby šli zase svěží do práce.